>
Lempkesmarkt Ubachsberg
11 juli 2020
In verband met de grote toestroom van bezoekers wordt de verkeerssituatie in Ubachsberg op de dag van de Lempkesmarkt gewijzigd. Parkeerplaatsen en rijrichtingen zijn vastgesteld in samenwerking met gemeente Voerendaal en Politie.

   Bezoekers Lempkesmarkt: voor de bezoekers van de markt is er voorzien in tijdelijke parkeerplaatsen. Bij het naderen van Ubachsberg zal u vanuit alle richtingen naar deze parkeerplaatsen verwezen worden d.m.v. witte borden met zwarte pijlen en het duidelijk herkenbare opschrift P. De voor u meest voor de hand liggende parkeerplaats kunt u uitzoeken verwijzen wij naar De Kaart.

   Standhouders en overige deelnemers Lempkesmarkt: op de markt kunt u zich tijdens het op en afbouwen van de kramen slechts in 1 richting verplaatsen. Voor de juiste rijrichting en de plek waar u zich dient te melden voor aanvang van de markt verwijzen wij u naar De Kaart.

   Doorgaand verkeer: zoals eerder vermeld zijn de gebruikelijke doorgaande routes door Ubachsberg op de dag van de Lempkesmarkt gedeeltelijk afgesloten en gewijzigd. Voor een goede doorstroming van het verkeer en zo weinig mogelijk overlast over en weer voor de marktbezoekers, omwonenenden en passerende voertuigen adviseren wij een goede opvolging van de verkeersborden. De volledige verkeerssituatie kunt u bestuderen in De Kaart.